"พระสงฆ์กับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา"

โดย พระมหาหนึ่งฤทัย  จากวัดราชสิงขร

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 5}

"แต่ละก้าวกว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ"
โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

บทถอดเทปเสวนา (โดยสังเขป)

 

คุณบัญชา เฉลิมชัย "เริ่มอธิบายการไปพบท่านพุทธทาสเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว ซึ่งไปกับเพื่อนนักศึกษาและในขณะนั้นคุณบัญชาอยู่กับชมรมพุทธ หาเงินเพื่อบวชเพื่อน

02

ตอนนั้นคุณบัญชาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่คุณบัญชาสอบไม่ผ่านหลายครั้งจึงออกจากมหาลัยมาขายยากับพ่อและก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นหมอจีน คุณบัญชาก็ไปเรียนแพทย์แผนโบราณ แต่คุณบัญชาไปสอบ 4-5 ครั้งแต่สอบไม่ได้

 

 

หลังจากนั้นคุณบัญชาก็มีแนวคิดที่จะทำหนังสือธรรมะ โดยท่านคิดว่าหนังสือธรรมะจะแก้บัญหาต่างๆ ของโลกได้ ในสมัยคุณบัญชาเรียนอยู่มัธยมท่านมีความคิดว่าการแก้บัญหาพวกนักการเมืองที่ชั่วได้ก็คือต้องไปฝึกยิงปืนให้แม่นๆ แล้วก็ไปสังหารพวกนักการเมืองชั่วให้หมด เพื่อที่จะไม่ได้มีคนชั่วในสังคน แต่ก็เป็นความคิดในสมัยยังหนุ่ม หลังจากนั้นมาก็คิดว่าท่านคงต้องไปบวชแต่ก็ไม่เคยได้บวช และกลับเป็นผู้สนับสนุนการบวชของเพื่อนๆ คือเป็นสปอนเซอร์หาเงินมาบวชเพื่อน คุณบัญชาเป็นผู้จัดตั้งชมรมพุทธขึ้นท่านกลว่าว่าธรรมะคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตเป็นกฎธรรมชาติที่มีพลังหมาศาล การทำหนังสือธรรมะขึ้นก็หวังเพื่อให้แก้ปัญหาสังคม ท่านก็ได้แปลหนังสือธรรมะ

 

01เป็นภาษาจีน อังกฤษ โดยให้พระที่มีความสามารถในด้านภาษาจีนและในด้านภาษาอังกฤษช่วยกันแปล ท่านพูดว่าพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ถูกชีวิตมันกัด พร้อมกับบอกว่าพระอรหันต์ของเราที่เราควรให้ความสำคัญให้มากก็คือ พ่อกับแม่ เนื่องจากท่านทั้งสองรักเราหมดหัวใจ เสียสละให้เรา พระอรหันต์จึงอยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์และเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์สากลได้ คือวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุและวิทยาศาสตร์ด้านจิตรวิญญาณสามารถเข้ากันได้ไม่ขัดแย้งกัน..."

 

ถอดเทปโดย : นายธนาวิชช์ แซ่โซ้ง และนายจีรพล เจินทำ นักเรียนผู้ช่วยบรรณารักษ์ ; เผยแพร่วันที่ 3 ตุลาคม 2552.

"ย้อนอดีตย้อนอดีตเจริญกรุงตอนที่ 4 ธรรมาสน์บุษบก"

โดย พระมหาสุรเพชร เมืองสุวรรณ  วัดวรจรรยาวาส

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551

วัดวรจรรยาวาส

 

ภาพกิจกรรมเสวนา

{morfeo 3}

"รำลึก 14 ตุลาคม 2516"

โดยคุณ วัฒนชัย  วินิจจะกุล

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549  ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา

211025497_Medium 211025498_Medium 211025491_Medium
211025492_Medium 211025493_Medium 211025494_Medium
211025495_Medium 211025496_Medium 211025499_Medium

"การอ่าน หนังสือ และเยาวชน"

โดย คุณทวีศักดิ์ แก้วเข้ม

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 2}

"หงา คาราวาน 30 ปี กวีในเสียงเพลง"

โดยคุณสุรชัย  จันทิมาธร (หงา  คาราวาน)

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 32}

"จะมีสักกี่คนทำได้ดั่งเจ้า (สืบ  นาคะเสถียร)

โดยคุณ วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549  ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา

1160925491_Medium 1160925492_Medium 1160925494_Medium
1160925493_Medium 1160925495_Medium

1160925496_Medium

Page 4 of 4