ใครสนใจอยากฟัง งานเสวนาในแนวเร็ทโทร  เรียบง่าย โดยคุณยาซิน มันตะพงษ์  เชิญเลย....!!!!!
ที่ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญกรุง หัวข้อตามนี้เลยนะครับ สนใจจองที่นั่งได้ที่ 02 688 2883 เข้าร่วมฟังฟรี....!!!

 

ย้อนอดีตเจริญกรุงตอนที่ 5 "หลวงพ่อสัมฤทธิ์"

โดย พระก้องเกียรติ ฐิตสทฺโธ วัดไผ่เงิน

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศในงานเสวนา

{morfeo 7}

"เพลงศาสนา วรรณกรรมนำใจสู่พระเจ้า"
โดย คณะคริสเตียนพยานพระยโฮวา
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551
ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญ
 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 24
{morfeo 6}

"พระสงฆ์กับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา"

โดย พระมหาหนึ่งฤทัย  จากวัดราชสิงขร

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 5}