ย้อนอดีตเจริญกรุงตอนที่ 5 "หลวงพ่อสัมฤทธิ์"

โดย พระก้องเกียรติ ฐิตสทฺโธ วัดไผ่เงิน

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศในงานเสวนา

{morfeo 7}

"เพลงศาสนา วรรณกรรมนำใจสู่พระเจ้า"
โดย คณะคริสเตียนพยานพระยโฮวา
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551
ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญ
 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 24
{morfeo 6}

"พระสงฆ์กับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา"

โดย พระมหาหนึ่งฤทัย  จากวัดราชสิงขร

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 5}

"แต่ละก้าวกว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ"
โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

บทถอดเทปเสวนา (โดยสังเขป)

 

คุณบัญชา เฉลิมชัย "เริ่มอธิบายการไปพบท่านพุทธทาสเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว ซึ่งไปกับเพื่อนนักศึกษาและในขณะนั้นคุณบัญชาอยู่กับชมรมพุทธ หาเงินเพื่อบวชเพื่อน

02

ตอนนั้นคุณบัญชาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่คุณบัญชาสอบไม่ผ่านหลายครั้งจึงออกจากมหาลัยมาขายยากับพ่อและก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นหมอจีน คุณบัญชาก็ไปเรียนแพทย์แผนโบราณ แต่คุณบัญชาไปสอบ 4-5 ครั้งแต่สอบไม่ได้

 

 

หลังจากนั้นคุณบัญชาก็มีแนวคิดที่จะทำหนังสือธรรมะ โดยท่านคิดว่าหนังสือธรรมะจะแก้บัญหาต่างๆ ของโลกได้ ในสมัยคุณบัญชาเรียนอยู่มัธยมท่านมีความคิดว่าการแก้บัญหาพวกนักการเมืองที่ชั่วได้ก็คือต้องไปฝึกยิงปืนให้แม่นๆ แล้วก็ไปสังหารพวกนักการเมืองชั่วให้หมด เพื่อที่จะไม่ได้มีคนชั่วในสังคน แต่ก็เป็นความคิดในสมัยยังหนุ่ม หลังจากนั้นมาก็คิดว่าท่านคงต้องไปบวชแต่ก็ไม่เคยได้บวช และกลับเป็นผู้สนับสนุนการบวชของเพื่อนๆ คือเป็นสปอนเซอร์หาเงินมาบวชเพื่อน คุณบัญชาเป็นผู้จัดตั้งชมรมพุทธขึ้นท่านกลว่าว่าธรรมะคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตเป็นกฎธรรมชาติที่มีพลังหมาศาล การทำหนังสือธรรมะขึ้นก็หวังเพื่อให้แก้ปัญหาสังคม ท่านก็ได้แปลหนังสือธรรมะ

 

01เป็นภาษาจีน อังกฤษ โดยให้พระที่มีความสามารถในด้านภาษาจีนและในด้านภาษาอังกฤษช่วยกันแปล ท่านพูดว่าพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ถูกชีวิตมันกัด พร้อมกับบอกว่าพระอรหันต์ของเราที่เราควรให้ความสำคัญให้มากก็คือ พ่อกับแม่ เนื่องจากท่านทั้งสองรักเราหมดหัวใจ เสียสละให้เรา พระอรหันต์จึงอยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์และเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์สากลได้ คือวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุและวิทยาศาสตร์ด้านจิตรวิญญาณสามารถเข้ากันได้ไม่ขัดแย้งกัน..."

 

ถอดเทปโดย : นายธนาวิชช์ แซ่โซ้ง และนายจีรพล เจินทำ นักเรียนผู้ช่วยบรรณารักษ์ ; เผยแพร่วันที่ 3 ตุลาคม 2552.

"ย้อนอดีตย้อนอดีตเจริญกรุงตอนที่ 4 ธรรมาสน์บุษบก"

โดย พระมหาสุรเพชร เมืองสุวรรณ  วัดวรจรรยาวาส

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551

วัดวรจรรยาวาส

 

ภาพกิจกรรมเสวนา

{morfeo 3}