"รำลึก 14 ตุลาคม 2516"

โดยคุณ วัฒนชัย  วินิจจะกุล

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549  ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา

211025497_Medium 211025498_Medium 211025491_Medium
211025492_Medium 211025493_Medium 211025494_Medium
211025495_Medium 211025496_Medium 211025499_Medium

"การอ่าน หนังสือ และเยาวชน"

โดย คุณทวีศักดิ์ แก้วเข้ม

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 2}

"หงา คาราวาน 30 ปี กวีในเสียงเพลง"

โดยคุณสุรชัย  จันทิมาธร (หงา  คาราวาน)

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 32}

"จะมีสักกี่คนทำได้ดั่งเจ้า (สืบ  นาคะเสถียร)

โดยคุณ วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549  ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา

1160925491_Medium 1160925492_Medium 1160925494_Medium
1160925493_Medium 1160925495_Medium

1160925496_Medium