"จะมีสักกี่คนทำได้ดั่งเจ้า (สืบ  นาคะเสถียร)

โดยคุณ วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549  ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา

1160925491_Medium 1160925492_Medium 1160925494_Medium
1160925493_Medium 1160925495_Medium

1160925496_Medium