ย้อนอดีตเจริญกรุงตอนที่ 5 "หลวงพ่อสัมฤทธิ์"

โดย พระก้องเกียรติ ฐิตสทฺโธ วัดไผ่เงิน

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศในงานเสวนา

{morfeo 7}