"หงา คาราวาน 30 ปี กวีในเสียงเพลง"

โดยคุณสุรชัย  จันทิมาธร (หงา  คาราวาน)

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 32}