"การอ่าน หนังสือ และเยาวชน"

โดย คุณทวีศักดิ์ แก้วเข้ม

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 2}