"ย้อนอดีตย้อนอดีตเจริญกรุงตอนที่ 4 ธรรมาสน์บุษบก"

โดย พระมหาสุรเพชร เมืองสุวรรณ  วัดวรจรรยาวาส

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551

วัดวรจรรยาวาส

 

ภาพกิจกรรมเสวนา

{morfeo 3}