ถาม : ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ : เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เยาวชนและประชาชน ภายใต้ความเชื่อว่าการรักการเรียนรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสนใจในสุนทรียภาพของศิลปวิทยาการด้านต่างๆ ส่งเสริมการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเป็นเวทีจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้มาใช้ห้องสมุด และ ภายในชุมชนเจริญกรุง และพื้นที่ใกล้เคียง.

 

ถาม : ห้องสมุดฯแห่งนี้เป็นของกรุงเทพมหานคร?

ตอบ : ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง เป็นห้องสมุดที่มาจากหน่วยงานเอกชน ก่อตั้งโดยการนำของ นพ.พิชัย  ตั้งสิน  กรรมการผู้จัดการบริษัท พริส แอนด์พีช จำกัด และกรรมการบริหาร โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า โดยจัดทำเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนละแวกแถวนี้และคนทั่วไปที่ต้องการหาสถานที่ในการอ่านหนังสือ...

 

ถาม : ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง มีหนังสือประเภทใดบ้าง

ตอบ : ห้องสมุดจัดให้มีหนังสือแนวทางการเรียนรู้ "ความดี ความงาม และความจริง" โดยไม่เน้นเจาะจงหนังสือที่เป็นเฉพาะ  ภายในห้องสมุดฯ จะมีหนังสือประเภทศาสนศึกษา, ปรัชญาแนวคิด, ประวัติศาสตร์, อารยธรรม, บุคคลสำคัญ, วรรณกรรม, สุนทรียศาสตร์, ธรรมชาติวิทยา, ธรรมโฆษณ์, นวนิยาย, วรรณกรรมเรื่องแปล. วรรรกรรมเรื่องสั้น  และความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์.

 

ถาม : การจัดระบบงานห้องสมุดฯของที่นี้ใช้ระบบอะไร?

ตอบ : ใช้ระบบดิ้วอี้ ทั้งนี้เพื่อเหมาะสมกับขนาดของห้องสมุดฯ นอกจากนี้ยังได้ติดแถบสีเพื่อช่วยในการเข้าใจหนังสือแต่หมวดให้แก่ผู้อ่าน.

 

ถาม : หนังสือที่เข้าในห้องสมุดส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังสือมาจากแหล่งใด?

ตอบ : ส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 90% จะเป็นหนังสือบริจาคเข้ามาจากห้องสมุดฯ อีกร้อยละ 10% จะมาจากงบประมาณที่ได้รับของห้องสมุดฯ.

 

ถาม : หากต้องการเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ : สามารถเข้ามาอ่านได้ฟรี และสามารถเอางานมานั่งทำก็ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ...

 

ถาม : แล้วหากจะต้องการที่จะยืมหนังสือต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ตอบ : ง่ายๆ แค่เพียงใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปเก่าก็ได้ครับ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย และ การเป็นสมาชิกสามารถอยู่ได้ถึง 5 ปี... ทั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกสามารถขอมีบัตรสมาชิกก็ได้หรือไม่ต้องการบัตร เพียงแค่แจ้งชื่อ-นามสกุลในการขอยืมหนังสือก็ได้ ในการยืมหนังสือ สามารถยืมได้ 7 วัน....

 

ถาม : ในกรณีที่อ่านหนังสือที่ยืมไม่ทันสามารถ ยืมต่อได้หรือไม่ และ ต้องมาแจ้งด้วยตัวเองหรือไม่?

ตอบ : ในกรณีที่สมาชิกยืมหนังสือแล้วอ่านไม่ทันหรือยังอ่านไม่จบ สามารถที่จะยืมต่อได้ ไม่เกิน 4 ครั้ง (ห้องสมุดที่อื่นๆ บางแห่ง อาจจะยืมได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น) สามารถที่จะมาแจ้งกับทางบรรณารักษ์ด้วยตนเองก็ได้ หรือหากไม่สะดวก(อยู่ไกล หรือ ติดธุระ) สามารถโทรมาแจ้งได้ที่ 02-688-2883  ครับ.

 

ถาม : นอกเหนือจากการเปิดให้บริการอ่านหนังสือฟรี ยืมฟรี สมัครสมาชิกฟรี แล้ว ยังมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหม?

ตอบ : นอกจากที่ได้เปิดให้เป็นสถานที่อ่านหนังสือแล้ว ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง ยังได้จัดกิจกรรมภายในห้องสมุดฯ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปในละแวกชุมชนเจริญกรุงและที่อื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมอยู่เป็นระยะๆ  มีดังนี้

1. กิจกรรมเสวนา ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งจะสลับหมุนเวียนแต่ละหัวข้อ โดยวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาเสวนาที่ห้องสมุด อาทิเช่น อาจารย์ ส.ศิวรักษ์, นพ.บัญชา  พงษ์พานิช, อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน), คุณอเนก นาวิกมูล, นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา, พระครูใบฏีกา มณฑิโรเทียน  (พระอาจารย์จ้อย), อ.จิระนันท์  พิตรปรีชา, คุณพันธุ์ธัมม์  ทองสังข์, คุณมนสิกุล  โอวาทเภสัชช์, ดร. ถรอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล ฯลฯ

2. กิจกรรมสุขภาพดีกับชี่กง ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน ณ ลานหน้าห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

3. กิจกรรมทัศนศึกษา สวนโมกข์พลาราม  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี

4. กิจกรรมเด็ก "มิตรน้อยสวนหนังสือเจริญกรุง"

 

ถาม : ช่องทางการติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด สามารถตามได้ที่ไหนบ้าง?

ตอบ : สามารถติดตามข่าวสาวได้ทางเว็บไซค์ห้องสมุดฯ ได้ที่ www.thaibookgarden.org หรือ ทาง facebook.com หรือ Twitter.com ครับ.

 

ถาม : ระยะการเปิดให้บริการของห้องสมุดฯ เป็นอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ช่วงเวลาการเปิดของห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง คือ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์